Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK

Vrátenie tovaru a reklamácie

Spoločnosť Netcraft, s.r.o. alebo administrácia Webmartu, neposkytuje žiadne iné služby, okrem zabezpečenia a správy elektronického priestoru pre druhý subjekt, ktorý realizuje predaj a kúpu tovaru či poskytuje služby.

Podmienky vrátenia, výmeny tovaru alebo reklamácie, nájdete na stránke obchodu predávajúceho alebo stránke tovaru, či poskytujúcich služieb.

Pre podrobnejšie informácie o podmienkach regulácie vrátenia a reklamácie tovaru, si prečítajte nasledujúce zákony Slovenskej republiky:

- Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- OBČIANSKY ZÁKONNÍK § 619-627 Zodpovednosť za vady predanej veci

A iné.