Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK

Vrátenie tovaru a reklamácie

Spoločnosť Netcraft, s.r.o. alebo administrácia Webmartu, neposkytuje žiadne iné služby, okrem zabezpečenia a správy elektronického priestoru pre druhý subjekt, ktorý realizuje predaj a kúpu tovaru či poskytuje služby.

Každý predávajúci má povinnosť informovať kupujúcich o možnostiach vrátenia tovaru, či procesu reklamácie podľa zákonov SR:

- Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- OBČIANSKY ZÁKONNÍK § 619-627 Zodpovednosť za vady predanej veci

A iné.