Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK

Zásady ochrany osobných údajov

Čoho sa tieto zásady týkajú?

Toto vyhlásenie stanovuje:

 • Aké informácie od Vás zhromažďujeme
 • Na aké účely používame Vaše informácie
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
 • S kým zdieľame Vaše informácie
 • Či budeme Váše osobné údaje prenášané do inej krajiny?
 • Ako sa s nami môžete skontaktovať

Aké informácie od Vás zhromažďujeme

Osobné informácie.

Prijímame a ukladáme všetky informácie, ktoré zadávate na našom webovom portáli alebo nám ich poskytujete akýmkoľvek iným spôsobom. Patria sem aj osobné údaje a informácie, na základe ktorých Vás možno identifikovať alebo kontaktovať („osobné informácie“).

Do kategórie osobných informácií patria informácie, ktoré nám poskytujete, napr. Vaše krstné meno a priezvisko, telefónne číslo, poštová a e-mailová adresy, meno používateľa a heslo, ako aj fakturačné informácie.

Ak sa tak rozhodnete, tieto všetky osobné informácie nám poskytnúť nemusíte, no vo všeobecnosti platí, že niektoré informácie o Vás sú potrebné na to, aby ste mohli dostávať relevantné ponuky z portálu WMart.eu a od našich partnerov, využívať ďalšie výhody, ktoré vyplývajú z registrovaného členstva. Iba registrovaní členovia môžu napríklad zverejňovať recenzie z nákupov, prispievať na diskusné fóra, posielať e-mailom obsah z portálu WMart.eu sebe aj iným používateľom, získať prístup k novinkám a akčným ponukám.

Informácie z iných zdrojov

Takisto môžeme v pravidelných intervaloch získavať informácie o Vás od partnerských subjektov, obchodných partnerov a iných nezávislých externých zdrojov a tieto informácie dopĺňať k ostatným informáciám o Vás. Ak napríklad prihláste sa na portál WMart.eu pomocou sociálnych sietí (Facebook, Twitter atď.), informácie o Vás, ktoré ste uložili na tých sociálnych médiách, napr. kontaktné informácie, demografické informácie, Vaše meno používateľa, heslo a ďalšie informácie, ktoré nám boli sprístupnené týmito službami môžu byť zdieľané s našou spoločnosťou. Spolu s našimi súčasnými aj potenciálnymi budúcimi partnermi budeme pracovať na tom, aby sme zlepšili a prispôsobili Vaše využívanie nášho webového portálu v súlade s postupmi uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Automatické zhromažďovanie informácií

Keď navštívite portál WMart.eu, automaticky zhromažďujeme určité informácie z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Zhromažďujeme napríklad údaje o navštívení vrátane Vašej adresy IP, typu webového prehliadača a odkazujúcej webovej stránky. Taktiež môžeme zhromažďovať aj informácie o Vašej online aktivite, napríklad o zobrazenom obsahu, navštívených stránkach a začatých alebo dokončených vyhľadávaniach a objednávkach. Jedným z našich cieľov v súvislosti s týmto zhromažďovaním automatických informácií je pomôcť nám spoznať záujmy a preferencie našich používateľov a prispôsobiť služby a obsah, ktoré im ponúkame.

Súbory „cookie“

Na zhromažďovanie informácií používame súbory „cookie“ a ďalšie podobné technológie. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky vložia do počítača alebo mobilného zariadenia počas návštevy takmer každého webového portálu. Tieto súbory sa ukladajú v internetovom prehliadači. Súbory „cookie“ obsahujú základné informácie o tom, akým spôsobom používate internet. Váš prehliadač odošle tieto súbory „cookie“ naspäť na portál po každej opakovanej návšteve, aby bolo možné rozpoznať Váš počítač alebo mobilné zariadenie a prispôsobiť či vylepšiť obsah, ktorý sa Vám zobrazuje na portáli.

Podrobnejšie informácie o tom, aké súbory „cookie“ a podobné technológie používame, nájdete v našich zásadách používania súborov „cookie“ a v našom nástroji na udeľovanie súhlasu s používaním súborov „cookie“.

Viac všeobecných informácií o súboroch „cookie“ vrátane návodov s informáciami o tom, ako možno zistiť, ktoré súbory „cookie“ boli umiestnené do Vášho zariadenia a ako ich možno spravovať alebo odstraňovať, nájdete na webových portáloch, ako napr. www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Na aké účely používame Vaše informácie

Všeobecné účely

Spoločnosť WMart.eu používa zhromaždené informácie na nasledujúce všeobecné účely:

 • na registráciu a spravovanie Vášho konta vrátane zabezpečenia prístupu na náš portál a jeho používania;
 • na všeobecnú komunikáciu s Vami vrátane poskytovania informácií o portáli WMart.eu a pozvánok od komunity WMart.eu;
 • na zabezpečenie zverejňovania Vašich recenzií, príspevkov na fórach a ďalšieho obsahu pre komunitu WMart.eu;
 • na odosielanie odpovedí na Vaše otázky a komentáre;
 • na meranie záujmu o produkty, služby a webovú lokalitu a ich vylepšovanie;
 • na zasielanie oznámení o špeciálnych ponukách a produktoch alebo službách od nás alebo našich partnerov, ktoré by Vás mohli zaujímať v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami;
 • na iné prispôsobenie Vášho používateľského komfortu počas návštev portálu WMart.eu vrátane prispôsobovania reklám, ktoré sa vám zobrazujú;
 • na získavanie informácií od Vás vrátane účasti v anketách;
 • na riešenie nezhôd alebo odstraňovanie problémov;
 • na zabránenie potenciálne zakázaným alebo nelegálnym činnostiam;
 • na zabezpečenie dodržiavania našich podmienok používania;
 • na iné účely, o ktorých budete informovaní počas samotného zhromažďovania.

E-mailová komunikácia

Naším cieľom je uľahčiť Vám využívanie možností týkajúcich sa cestovania, ktoré ponúkame na webovom portáli WMart.eu. Jedným zo spôsobov, ako to dosahujeme, je posielanie e-mailových správ, ktoré obsahujú informácie relevantné z hľadiska Vašich záujmov týkajúcich sa online nákupov v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami. Ak je napríklad Vašou marketingovou preferenciou prijímanie e-mailových marketingových správ a na portáli WMart.eu vyhľadáte „Kúpiť nábytok Bratislava“, môžeme Vám poslať e-mailovú správu s informáciami o cenách nábytku v Bratislave. Veríme, že tieto e-mailové správy Vám poskytnú užitočné informácie o špeciálnych ponukách súvisiacich s Vašimi záujmami. V každom takomto e-maile, ktorý pošleme, budete mať možnosť zrušiť odber týchto e-mailových správ.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov,  a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov.

S kým zdieľame Vaše informácie

Správca WMart.eu môžu mať prístup k Vašim údajom. Predajcovia, ktorí poskytujú produkty a služby na portáli WMart.sk a používajú svoj administratívny panel, môžu mať prístup k niektorým Vašim údajom. Dodávatelia dostanú Vaše dáta len vtedy, ak ste od nich objednali niečo, a to len na účel, aby dodávateľ mohol Vašu objednávku splniť. Hodnotíme si vaše súkromie, takže prístup k Vašim údajom je poskytovaný iba na základe potreby, aby ste mohli pohodlne nakupovať a využívať všetky funkcie nášho portálu.

Či budeme Váše osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny.

Ako sa s nami môžete skontaktovať

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo ak sa rozhodnete, že už nechcete používať portál WMart.sk a chcete, aby Vaše osobné údaje boli odstránené z našej databázy (alebo ak by ste chceli získať všetky osobné údaje spojené s vaším účtom, ktoré máme), kontaktujte nás.

Prevádzkovateľom je spoločnosť WMart, s.r.o., IČO:, sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov WMart, s.r.o.:

[email protected]

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich užívateľov, partnerov a klientov.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Na základe nariadenia EÚ o všeobecných ochranných údajoch sme povinní Vás o tomto práve informovať.

Nemáme v úmysle zneužiť Vaše údaje.